People

Graduate Students

Amro Eldaw Babo Abdelrahim
(412) 624-9096
Rudrajit Banerjee
Jonathan Beaumariage
Runyu Bi
Megan Briggeman
(412) 624-2730
Elizabeth Burnette
Hongbo Cai
Xi Cao
(412) 624-9096
Lisong Chen
Lu Chen
(412)-624-7597
Tzu-Chiao Chien
(412) 624-9096
Lin Dai
(412) 624-7578
Yanan Dai
(412) 624-7664
Corey Dominick
(412) 648-9930
Daniel Doucette
Christian Farina
Catherine Fielder
(412) 624-9096
Brian Flores
(412) 624-9096
Odysseus Fox
Fan Gao
(412) 624-9096
Atreyie Ghosh
Melanie Good
Yilun Guan
Qing Guo
(412) 624-2730
Yue Guo
Jared Hand
Shan Hao
Nathan Herring
(412) 624-9096
Yang Hu
Wei Hu
(412) 648-9808
Namitha James
Malcolm Jardine
Peng Ji
(412) 648-9930
Yifan Jiang
Paul Justice
Zeynep Kalender
Karan Kapoor
(412) 624-7597
Nafis Karim
Christof Keebaugh
(412) 648-9808
Walter Klahold
(412) 648-9930
Dritan Kodra
(412) 648-9812
Maryam Kohram
Olivia Lanes
(412) 624-9096
Sze Ching Leung
Jianan "Arthur" Li
(412) 624-2730
Andi Li
Zhi Li
(412) 624-9096
Zehan Li
Chenxu Liu
(412) 624-7597
Shu Liu
Hongkai Liu
Yang Ma
Cameron Mahoney
(412) 624-7565
Hector Martinez Rodriguez
(412) 624-9812
Christine Mazzola
Sebastian Merkt
(412) 624-9096
Benjamin Messerly
Maria Mucci
Shouvik Mukherjee
(412) 624-9096
Ava Myers
David Myers
(412) 624-7861
Aditi Nethwewala
Chi Wing Ng
Yun-Yi Pai
(412) 624-9096
Tong Pang
Brian Pardo
Alan Pearl
Daniel Perrefort
(412) 648-9812
Amrita Purkyastha
Troy Raen
Fernando Salviatto Zago
(412) 624-7578
Sumit Sarbadhicary
(412) 648-9812
Matthew Schell
David Setton
Barmak Shams Es Haghi
(412) 624-7578
Bradley Slezak
(412) 648-9930
Juntong Su
Hang Su
Nicholas Suarez
Erin Sutton
Yuhe Tang
(412) 624-9096
Binbin Tian
(412) 648-9808
Harsh Vashistha
Antonio Villarreal
(412) 648-9812
Xing Wang
(412) 648-8345
Kuan Wang
Orlando Warren
Kyle Whitcomb
Daniel Wiegand
(412) 624-7578
Kevin Wilk
(412) 648-9812
Hao Wu
(412) 624-9096
Xinyi Wu
Zixin Yang
Yang Yang
(412) 648-9930
Dengyu Yang
Qi Yao
Peng Yu
(412) 648-9808
Muqing Yu
Azarin Zarassi
(412) 648-9808
Kai Zhang
(412) 648-9930
Hezi Zhang
Jingchen Zhang
Bomin Zhang
Zhikang Zhou
Rongpu Zhou
Peijun Zhu